Organising Committee

ORGANISING COMMITTEE

Kevin Ben Laurence

Chairperson

Ng Tat Ming

Scientific Chairperson

Lum Zheng Kang

Abstract Chairperson

Juliati

Sponsorship Chairperson

Cheryl Tan

Logistics Chairperson

SCIENTIFIC MEMBERS

Angela Chea
Grace Chew
Vivian Chin
Chuang Shen Hui
Soh Huimin
Korina
Narendran Koomanan
Jasmine Ong
Phyu Yin Lai
Lee Wee Boon
Peh Xyn Yen Leticia
Lim Yong Quan

Low Yingyou
Lum Zheng Kang
Angeline Pereira
Vincent See
Cheryl Tan
Melissa Tan
Tan Xin Yi
Desmond Teo
Vivien Wong
Sharon Yeo
Stella Lim Mei Yoke
Pu Yuxi

ABSTRACT MEMBERS

Paul John Gallagher
Ong Pei Shi
Tan Yeong Lan

Yin Lai Phyu
Angeline Pereira
Sumithra Devi Suppiah 

SPONSORSHIP MEMBERS

Juliati
Lee Soo Fen

Prayslia Tanika
Yeo Shu Rong

LOGISTIC MEMBERS

Jessica Ou
Hui Ling
Ng Siow Tian

Cheryl Tan
Tan Ying Ting